KOLEKCIONARI AKCIJA

Iako prva poznata srpska akcija Prve srpske banke, koja je postojala samo dve godine, datira još iz 1869. skripofilija (SCRIP-potvrda za izdat novac) je relativno nov hobi.

PRIBOR

U pribor kolekcionara zavisno od oblasti sakupljanja mogu se ubrojati razni predmeti. Tako na primer za bavljenje filatelijom (poštanske marke) potrebna je lupa, koja uveličava ova mala umetnička dela, zatim specijalna pinceta koja ne oštećuje papir i klaseri u koje se odlažu sakupljene markice.

MAJSEN PORCELAN

Porcelan je pronađen u Kini, u vreme dinastije Tang (618-907 naše ere), a u Evropu ga prvi donosi Marko Polo koji je u 13. veku, na svom putovanju, upoznao izradu predmeta od “bele zemlje” kojima je ime dao po jednom morskom pužu (Porcella).

PIROTSKI ĆILIM

Drevni grad na Nišavi, čija starost se meri vekovima, na značajnom putu karavana Evropa – Bliski Istok, sačuvao je mnoge spomenike kulture, od kojih su neki na listi svetske kulturne baštine. I ima ćilim, svoj, originalan.